Mgr. Roman Žaloudek

 • Karta řidiče, body
 • Mezinárodní řidičský průkaz
 • Odevzdání řidičského průkazu
 • Profesní způsobilost řidiče
 • Vydání řidičského průkazu
 • Výměna řidičského průkazu
 • Změna údajů
 • Ztráta, odcizení, poškození ŘP

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení vnitřních věcí, přestupků a dopravně správních agend

Vedoucí oddělení:

Ing. Milena Šikýřová-Mestlová
 412 591 172   milena.sikyrova@mmdecin.cz

Úřední hodiny:

pondělí a středa od 8:00 hodin do 17:00 hodin
úterý a čtvrtek od 08:00 hodin do 13:00 hodin

Pracovníci agendy:

Ivana Hynková
 412 591 220   ivana.hynkova@mmdecin.cz

Renata Marešová
 412 591 487   renata.maresova@mmdecin.cz

Kateřina Mašková
 412 591 161   katerina.maskova@mmdecin.cz

Informace o zpracovaných dokladech (k vyzvednutí):   Hotové doklady

Elektronické objednání na úřad:

TypVyvěšeno StaženoPopisZdrojPřílohy
Dotace 26.10.2021
27.10.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - GuttaMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.10.2021
27.10.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Zemanovi+ChoutkováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.10.2021
27.10.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JarešováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.10.2021
27.10.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - NoskováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.10.2021
27.10.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - VeselýMagistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 26.10.2021
16.11.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 15/2021; DRUHÉ PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 4/2021; opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa bez řízení o jeho návrhuMagistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 26.10.2021
11.11.2021
OOP - stanovení dopr. zn. III/25857 Arnoltice - Janov uzavírka komunikace při těžbě dřevaMagistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 26.10.2021
11.11.2021
Usnesení ze 17. schůze rady města konané dne 19. října 2021Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 26.10.2021
11.11.2021
Obecně závazná vyhláška č.3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářstvíMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 25.10.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou a zastupitelstvem města v říjnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 25.10.2021
10.11.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Saská u čp. 103/34, Děčín oprava vodovodní přípojkyMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 25.10.2021
10.11.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Tyršova a silnice III/25852 Labské nábř.., Děčín oprava havarijního stavu vodovoduMagistrát města Děčín, OSC
Ostatní 22.10.2021
22.12.2021
Výzva - provozovatel pohřebišť vyzývá nájemce k uzavření smlouvy o nájmu hrobového místaMagistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 22.10.2021
07.11.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Plavební, Karla Čapka, Radniční, Duchcovská, Řetězová, Tyršova Děčín rekonstrukce plynovodu, aktualizace DZMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 22.10.2021
07.11.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Fügnerova u čp. 600/12, Děčín (3 parkovací místa, viz příloha) zábor plochy pro obsluhu a zásobování stavby: oprava objektu čp. 600/12Magistrát města Děčín, OSC
Dražba 21.10.2021
13.01.2022
Usnesení o odročení dražebního jednání na 12.1.2022 v 10:00, prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz, pov.: Marešová Monika, více viz příloha.Exekutorský úřad Děčín
Veřejné vyhlášky 21.10.2021
06.11.2021
OOP - stanovení dopr. zn. celoroční SUS 2022Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 21.10.2021
06.11.2021
OOP - stanovení dopr. zn. 6b Jiřího z Poděbrad (u čp. 1235/64), 133c Na Kopečku, 132c Chrástecká, 131 c U Kaple Děčín zřízení zastávky BUS linky 210 zastávka Děčín, Jiřího z Poděbrad – Na Stráni a zjednosměrnění ul. Na KopečkuMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 20.10.2021
20.11.2021
OOP - záměr dopr. zn. MK 555c U Trati – Křešice, silnice II/261 Vítězství doplnění DZ a umístění kruhových polštářůMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 20.10.2021
20.11.2021
OOP - záměr dopr. zn. místní komunikace (MK) Ruská 629 c, 8a Dělnická, 20b Hankova a PK v areálu RYKO ppč. 800/132 a 800/3 k.ú. Podmokly po úpravě křižovatky v souvislosti s připojením provozovny RykoMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 20.10.2021
20.11.2021
OOP - návrh dopr. zn. 6b Jiřího z Poděbrad (u čp. 1235/64), 133c Na Kopečku, 132c Chrástecká, 131 c U Kaple Děčín (viz příloha) zřízení zastávky BUS linkyMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 20.10.2021
20.11.2021
OOP - záměr dopravního zn. 3a Radniční, 213 c Duchcovská, 2a Tyršova sjednocení DZ pro průjezd oblastí Masarykovo nám., Tyršova a Tyršova mostuMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 20.10.2021
10.11.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 14/2021; DRUHÉ PRODLOUŽENÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 3/2021Magistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 20.10.2021
05.11.2021
OOP - stanovení DZP na MK Weberova naproti č.p.1517/5, DC VI - Dušan KorseltMagistrát města Děčín, OSC
Nalezená zvířata 20.10.2021
05.11.2021
Zvířata nalezená ke dni 19.10.2021Magistrát města Děčín, OZP
Ztráty a nálezy 20.10.2021
05.11.2021
svazek klíčů, nález č.45/21Magistrát města Děčín, OPO
Ztráty a nálezy 20.10.2021
05.11.2021
jízdní kolo,nález č.46/21Magistrát města Děčín, OPO
Veřejné vyhlášky 20.10.2021
05.11.2021
Rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení ke stavbě vodního díla "Česká Kamenice, technicko-inženýrská obslužnost obytné zóny "Skalka" - SO 301 - vodovod, SO 302 - splašková kanalizace" v k.ú. Česká KameniceMagistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 19.10.2021
04.11.2021
OOP - stanovení dopr. zn. ppč. 51/5 k.ú. Boletice nad Labem, parkoviště Penny Market (Vítězství 445) Děčín (viz příloha) obnova asfaltového povrchu parkoviště Penny marketMagistrát města Děčín, OSC
Dražba 18.10.2021
03.12.2021
Dražební jednání se koná na dražebním portálu: www.drazby-exekutori.cz dne 2.12.2021 ve 13:30 hod., pov.: Michal Zelinger, více viz příloha.Exekutorský úřad Šumperk
Veřejné vyhlášky 18.10.2021
18.11.2021
OOP záměr dopravní značení - Sídliště ppč. 117/7 k.ú. Benešov nad Ploučnicí (parkoviště u čp. 635), Benešov nad Ploučnicí, okr. Děčín viz příloha zřízení vyhrazeného parkovacího místa ZTPMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 18.10.2021
03.11.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Sídliště ppč. 117/7 k.ú. Benešov nad Ploučnicí (parkoviště u čp. 635), Benešov nad Ploučnicí, okr. Děčín viz příloha zřízení vyhrazeného parkovacího místa ZTPMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 18.10.2021
03.11.2021
OMH eviduje žádost o pronájem části pozemku, k.ú. Děčín pro drobnou stavbuMagistrát města Děčín, OMH
Oznámení 15.10.2021
01.11.2021
OMH eviduje žádost o pronájem pozemku, k.ú. Bělá u Děčína na zahraduMagistrát města Děčín, OMH
Oznámení 15.10.2021
31.10.2021
Zahájení ÚŘ - DC-Janov-Hřensko, sel. kabelizace VN 10kVoddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad
Oznámení 14.10.2021
16.11.2021
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zásah musí být proveden v období vegatačního klidu do 15.listopadu 2021, více informací viz příloha.ČEZ Distribuce, a.s.
Veřejné vyhlášky 14.10.2021
14.11.2021
OOP - záměr dopravního značení na komunikaci 200c (ul. Práce) ppč. 3992/2 k.ú. Podmokly, a PK ppč. 3715/1, 3716/3, 3717/4, 3713 k.ú. Podmokly (parkoviště Lidl Ústecká čp. 1933/1, Děčín, viz příloha) umístění závorového systému u prodejny LidlMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 14.10.2021
01.11.2021
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA; OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 13/2021; opatření obecné povahy o dočasném vyloučení vstupu do lesa bez řízení o jeho návrhuMagistrát města Děčín, OZP
Oznámení 14.10.2021
01.11.2021
Záměr města prodat pozemkyMagistrát města Děčín, OMH
Oznámení 14.10.2021
01.11.2021
OMH obdržel žádost o využití části pozemku, k.ú. Horní Oldřichov, za účelem zařízení staveniště pro akciMagistrát města Děčín, OMH
Veřejné vyhlášky 14.10.2021
31.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Březová, Oblouková, Děčín (viz příloha) realizace novostavby prodejny LidlMagistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 14.10.2021
31.10.2021
OOP -stanovení dopr. zn. 14c Bynovec (u vodárny, viz příloha) doplnění dopravního značení B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo dopravní obsluhu“ a IP10a (Slepá pozemní komunikace)Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 13.10.2021
22.11.2021
Hromadný předpisný seznam č.j. OF/6023/21-2, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za zdaňovací období 01.01.2019 - 31.12.2019, všem poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši nebo ve lhůtě splatnosti stanové obecně závazné vyhlášky Statutárního města Kladno č. 02/17 o místních poplatcích, více viz příloha.Magistrát města Kladna
Veřejné vyhlášky 13.10.2021
09.11.2021
Aukční vyhláška na prodej ppč.264/1 k.ú.Vilsnice, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejné vyhlášky 13.10.2021
30.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. 54c Teplická, Jílové, okr. Děčín zajištění bezkolizního zásobování objektu papíren lepidlem.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 13.10.2021
30.10.2021
OOP - stanovení DZP na MK Kosmonautů před č.p.165, DC XXVII - J.Z.Magistrát města Děčín, OSC
Nalezená zvířata 13.10.2021
30.10.2021
Zvířata nalezená ke dni 12.10.2021Magistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 13.10.2021
30.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. 419c Benešovská ppč. 2951/29 k.ú. Děčín, (u čp 817/17 a 818/19, viz příloha) zjednosměrnění+B29Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 13.10.2021
30.10.2021
OOP - stanovení dopr. zn. Nádražní, Benešov nad Ploučnicí, okr. Děčín přípojka kNN pro ppč. 846 k.ú. Benešov n. Pl., IP-12-4011418Magistrát města Děčín, OSC
Oznámení 13.10.2021
29.10.2021
Opětovné zveřejnění záměru - prodej pozemku, k.ú. Lesná u DěčínaMagistrát města Děčín, OMH
Oznámení 12.10.2021
31.12.2021
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Děčín, že v termínu říjen/2021 - prosinec/2021 bude v této oblasti prováděna stavba - akce: IZ-12-4001185 - DC-DC I, ppč. 656, přeložka kNN, která řeší přeložku dvou kabelů NN, dle projektu vypracovaného INEL - Technik s.r.o., více viz příloha.OMEXOM GA Energo s.r.o.
Veřejné vyhlášky 12.10.2021
11.11.2021
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Labská StráňMagistrát města Děčín, OSU
Rozhodnutí, Usnesení 12.10.2021
29.10.2021
Usnesení ze 16. schůze rady města konané dne 5. října 2021Magistrát města Děčín, OPO
Oznámení 11.10.2021
11.11.2021
Zprava o posouzení Bezpečností zprávy pro objekt Hüttenes-Albertus CZ s.r.o. v průmyslovém areálu Boletice. Do zprávy je možno nahlédnout, po předchozí telefonické dohodě (412 591 321), na Odboru životního prostředí, Ing. Zdeněk Hanuš, ul.28. října 1155/2, Děčín I, 2.patro, č.dveří 304, více viz přílohy.Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznámení 11.10.2021
29.10.2021
Zveřejnění záměru města uzavřít dodatek č. 2 k nájemní smlouvě na pronájem pozemku, k.ú. PodmoklyMagistrát města Děčín, OMH
Rozhodnutí, Usnesení 11.10.2021
28.10.2021
"Vegetační ČOV a vsakovací zařízení" na pozemcích st. p. 161/2, 161/3, parc. č. 63/2, 720 v katastrálním území DobrnáMagistrát města Děčín, OZP
Veřejné vyhlášky 11.10.2021
28.10.2021
OOP - stanovení DZP na MK Čsl. partyzánů před č.p.368, DC XXXII - P.J.Magistrát města Děčín, OSC
Rozhodnutí, Usnesení 11.10.2021
28.10.2021
UR - Reko MS Děčín - Čsl. Armády + 2oddělení územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad
Veřejné vyhlášky 11.10.2021
28.10.2021
OOP - stanovení DZP na MK Kamenická (stará) u č.p.272/128, DC II - K.K.Magistrát města Děčín, OSC
Veřejné vyhlášky 11.10.2021
27.10.2021
Opatření obecné povahy stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení dopravního značení či zařízení - silnice: I/13, Děčín, Bynov, km 126,2, důvod: zvýšení bezpečnosti doplněním SDZ B21a, více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Veřejné vyhlášky 11.10.2021
27.10.2021
Opatření obecné povahy stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v prodloužení termínu dočasného osazení přechodného dopravního značení či zařízení - silnice: I/62, oprava mostu ev.č. 62-015 (v místě napojení areálu firmy Bohemia Cargo), název akce: I/62 Malšovice, most ev.č. 62-015, více viz příloha.Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznámení 04.10.2021
04.11.2021
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkajících se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2022, více viz příloha.Finanční úřad pro Ústecký kraj
Dražba 30.09.2021
02.12.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.e-drazby.cz dne 1.12.2021 v 10:00 hod., pov.: Procházková Jitka, více viz příloha.Exekutorský úřad Děčín
Dražba 30.09.2021
12.11.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese internetové stránky www.exdrazby.cz., dne 11.11.2021 v 10:30 hod., pov.: Roman Šedivý, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha - východ
Dražba 29.09.2021
05.11.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese internetové stránky www.exdrazby.cz., dne 4.11.2021 v 11:30 hod., pov.: Ivana Žigmundová, Roman Žigmund, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha - východ
Oznámení 16.09.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v září 2021Magistrát města Děčín, OE
Dražba 16.09.2021
04.11.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz dne 2.11.2020 v 11:00 hodin, pov.: Pavel Horáček, Zdeňka Horáčková, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 9
Dražba 16.09.2021
30.10.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického dražebního systému na internetové adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 29.10.2021 ve 14:00 hodin, navrhovatel: ARMEX HOLDING, a.s., více viz příloha.Vesta realitní kancelář, s.r.o.
Dražba 15.09.2021
03.11.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu www.exdrazby.cz., dne 2.11.2021 ve 13:00 hod., pov.: Jaroslav Moravec, více viz příloha.Exekutorský úřad Vsetín
Dražba 14.09.2021
28.10.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.okdrazby.cz dne 27.10.2021 v 10:00 hod., pov.: Ondřej Czigány, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 3
Dražba 13.09.2021
27.10.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 26.10.2021 od 13:00 hod., pov.: Krimpl Jaroslav, více viz příloha.Exekutorský úřad Praha 1
Oznámení 08.09.2021
31.12.2021
Záměr pronájmu halového garážového stání, ul. Tržní 1932/26, Děčín IVMagistrát města Děčín, OMH
Oznámení 31.08.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v srpnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Dražba 25.08.2021
04.11.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.drazby-exekutori.cz dne 3.11.2021 v 11:00 hod., pov.: Vojtěch Joška, více viz příloha.Exekutorský úřad Klatovy
Dražba 25.08.2021
29.10.2021
Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese: www.okdrazby.cz dne 27.10.2021 ve 13:00 hod., pov.: Kamil Záruba, více viz příloha.Exekutorský úřad Přerov
Veřejné vyhlášky 24.08.2021
08.11.2021
Vrak - výzva k odstranění Škoda Forman, Na Vyhlídce 328, DěčínMagistrát města Děčín, OSC
Oznámení 02.08.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v červenci 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 20.07.2021
21.07.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BížaMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 30.06.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v červnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.06.2021
01.10.2022
Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci Děčín - Březiny, že v termínu červenec/2021 - září/2022 bude v této oblasti prováděna stavba - akce: IE-12-4006301 - DC-Březiny, kabelizace NN, DC 1404, DC 1405, která řeší nahrazení stávajícího vrchního vedení NN novým kabelovým vedením a přepojení stávajících odběrů, dle projektu vypracovaného ENPRO Energo s.r.o., více viz příloha.OMEXOM GA Energo s.r.o.
Oznámení 29.06.2021
31.07.2022
Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu statutárního města Děčín za rok 2020 včetně zprávy o přezkoumání hospodařeníMagistrát města Děčín, OE
Dotace 28.06.2021
28.12.2021
Dotace 28.06.2021
01.12.2021
Výzvy ITI č.53 a č. 54 a výzvy zprostředkujícího subjektu ITI č. 28 a č. 29Magistrát města Děčín, OR
Dotace 25.06.2021
28.11.2021
Dotace 23.06.2021
24.06.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KráloviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 16.06.2021
17.06.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Merhaut, Andoková.Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 01.06.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v květnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 31.05.2021
30.12.2021
Záměr pronájmu garážového stání Tržní 1932/26, Děčín IVMagistrát města Děčín, OMH
Oznámení 04.05.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou a zastupitelstvem města v dubnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 27.04.2021
28.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HozmanoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 08.04.2021
09.04.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - VackováMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 08.04.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v březnu 2021Magistrát města Děčín, OE
Oznámení 03.03.2021
31.01.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou a zastupitelstvem města v únoru 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 25.02.2021
26.02.2024
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HladkýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 23.02.2021
28.02.2022
Výroční zpráva statutárního města Děčín o činnosti orgánů města v oblasti poskytování informací za rok 2020, více viz příloha.Tajemník magistrátu
Oznámení 02.02.2021
31.12.2022
Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření za rok 2021 schválených radou města v lednu 2021Magistrát města Děčín, OE
Ostatní 05.01.2021
31.01.2026
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2021 - 2025Magistrát města Děčín, OE
Ostatní 05.01.2021
31.01.2022
Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2021Magistrát města Děčín, OE
Dotace 30.12.2020
31.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - DítkoMagistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Jeníčkovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Dropková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 15.12.2020
16.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Zítková (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 10.12.2020
10.12.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Svobodovi (ČOV)Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2020
09.10.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - PrátováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.08.2020
22.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - TopolančinoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 10.08.2020
11.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HoušteckýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.08.2020
05.08.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠimánkováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 21.07.2020
22.07.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - OploviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 12.03.2020
13.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HruškoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - MolnárMagistrát města Děčín, OE
Dotace 11.03.2020
12.03.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - NespěšníMagistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( vodovod )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Hübštová ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Sukdol ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kilián ( komunikace )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 22.01.2020
23.01.2023
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Pavlík ( vod. plyn. )Magistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - JauklováMagistrát města Děčín, OE
Dotace 04.11.2019
05.11.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZounarMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 29.10.2019
31.12.2024
Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na období 2020 - 2024Magistrát města Děčín, OE
Dotace 08.10.2019
09.10.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - BubanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 29.08.2019
30.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - UherMagistrát města Děčín, OE
Dotace 01.08.2019
02.08.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KluvanecMagistrát města Děčín, OE
Dotace 30.07.2019
31.07.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KačírkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 14.06.2019
15.06.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - HepkeMagistrát města Děčín, OE
Dotace 23.05.2019
24.05.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KedlesoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 25.04.2019
26.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Kortus JosefMagistrát města Děčín, OE
Veřejné vyhlášky 04.04.2019
31.12.2022
Opatření obecné povahy - kůrovec, více viz příloha. Dne 2.9.2019 byla přidána další příloha - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, více viz příloha. Dne 10.12.2019,6.4.2020,29.7.2020 a 14.9.2021 byly přidány další přílohy.Ministerstvo zemědělství ČR
Dotace 02.04.2019
03.04.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - ZnamenáčkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 18.03.2019
19.03.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - Ing. Josef NovýMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŠťastnýchMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - BlaškoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ŽatečkoviMagistrát města Děčín, OE
Dotace 26.02.2019
27.02.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace - ToncaroviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 08.01.2019
10.01.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KecloviMagistrát města Děčín, OE
Veřejnoprávní smlouvy 08.01.2019
10.01.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - KřížoviMagistrát města Děčín, OE
Oznámení 05.09.2018
31.12.2023
Aktualizovaný seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovanými vlastníky k 1.8.2018, více viz příloha.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Novelizace zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín.Magistrát města Děčín, OZP
Dotace 27.04.2018
27.04.2028
Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území statutárního města DěčínMagistrát města Děčín, OR

Videopořad pro volby do zastupitelstev krajů 2020

Videopořad pro volby do Senátu Parlamentu ČR 2020

Z důvodu uvolnění prostor Společenského domu Střelnice ve čtvrtek dne 17. září 2020, kde se obvykle koná zasedání Zastupitelstva města Děčín přesouvám zasedání Zastupitelstva města Děčín z Velké zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín, 28. října 1155/2, Děčín do prostor Společenského domu Střelnice v Děčíně I.

Změna je provedena z technických důvodů a doporučených hygienických opatření v rámci onemocnění COVID – 19. Čas zasedání zůstává nezměněn, tzn. od 10:00 hodin.

Jaroslav Hrouda
primátor města

01.09.2020 - 11:44

04 - Správní poplatky

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra1 000 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností500 Kč
při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností500 Kč

občanům mladším 15 let:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra500 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností250 Kč
při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností250 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra500 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností250 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností250 Kč

občanům mladším 15 let:

při podání a převzetí u Ministerstva vnitra300 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností200 Kč
při převzetí u Ministerstva vnitra100 Kč
při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností300 Kč

Ostatní poplatky:

vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu200 Kč
vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc (budou vydávány pouze z důvodu voleb)100 Kč
vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let50 Kč
vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky100 Kč
vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy100 Kč
převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti100 Kč
odblokování elektronické autentizace občanského průkazu100 Kč
výměna občanského průkazu z důvodu konce platnostizdarma

01.09.2020 - 11:43

03 - Bližší informace

obcansky prukaz 1   obcansky prukaz 2

Obrázky zvětšíte kliknutím myší na obrázek.

První občanský průkaz i každý další dětský OP:

 • rodný list (originál) - předkládá se vždy.

Před ukončením platnosti OP:

 • dosavadní občanský průkaz.

Ztráta, odcizení, poškození, zničení:

 • potvrzení o občanském průkazu (je vydáno při nahlášení ztráty…),
 • pro ztotožnění předložit doklad, který je veřejnou listinou (rodný list, cestovní doklad, řidičský průkaz).

Ukončení pobytu v cizině nebo nabytí státního občanství ČR:

 • rodný list, doklad o rodném čísle, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu,
 • doplnění nepovinných údajů (zápis titulu) originál diplomu.

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top