Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín, konaného dne 15.04.2021
Bod/číslo materiáluNázev bodu/název materiálu
1Zahájení
ZM21030101Určení ověrovatelů zápisu
ZM21030102Volba návrhové komise
2Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
ZM21030201Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3
ZM21030301Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021
4Ostatní záležitosti
ZM21030401Přijetí dotace na akci „Asistenční voucher k projektu ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně“
ZM21030402Žádost paní ******************* o prominutí pohledávky
ZM21030403Zápis č. 2/2021 z jednání Osadního výboru Dolní Žleb ze dne 13.02.2021
ZM21030404Zápis ze zasedání FV ZM č. 3/2021 ze dne 15. 3. 2021
ZM21030405Návrh na odvolání a návrh nového zástupce do dozorčí rady společnosti TERMO Děčín a.s.
ZM21030406Delegování zástupců města na valné hromady obchodních společností s majetkovou účastí města.
5Odprodej pozemků
ZM21030501Prodej pozemku k.ú. Děčín - záměr
ZM21030502Prodej pozemku p.č. 85/3 k.ú. Bělá u Děčína
ZM21030503Prodej pozemku p.č. 987/6 k.ú. Podmokly – záměr
ZM21030504Prodej části pozemku v k.ú. Březiny u Děčína – záměr
ZM21030505Prodej pozemku p.č. 332/1 k.ú. Dolní Žleb
ZM21030506-07Odprodej obsazených bytových jednotek v budově č.p. 791, Krokova ul., Děčín I - záměr
ZM21030508-10Odprodej obsazených bytových jednotek v budově č.p. 789, Krokova ul., Děčín I - záměr
ZM21030511Prodej pozemku p.č. 612/13 k.ú. Folknáře - záměr
ZM21030512Pozemek p.č. 3022/95 k.ú. Děčín - výkup, věcné břemeno - doplnění usnesení
ZM21030513Prodej části pozemku p.č. 895 k.ú. Podmokly
ZM21030514Prodej části pozemku p.č. 304 k.ú. Děčín
ZM21030515Bezúplatný převod pozemků pod komunikacemi
ZM21030516Prodej pozemků p. č. 1190 a p. č. 676/3 vše k. ú. Bynov - záměr
ZM21030517Prodej pozemku p. č. 446/2 k. ú. Chlum u Děčína - záměr
ZM21030518Prodej pozemku p. č. 1604 k. ú. Horní Oldřichov - záměr
ZM21030519Prodej části pozemku p. č. 414/17 k. ú. Prostřední Žleb - záměr
ZM21030520Prodej pozemků v k. ú. Chrochvice - záměr
ZM21030521Prodej pozemků p. č. 1218 a p. č. 721/1 vše k. ú. Prostřední Žleb
ZM21030522Prodej části pozemku p. č. 469 k. ú. Křešice u Děčína
ZM21030523Prodej pozemku p. č. 66/2 k. ú. Bělá u Děčína
ZM21030524Prodej pozemku p.č. 1219/1 k.ú. Děčín - záměr
ZM21030525Prodej pozemku p.č. 135/1 k.ú. Dolní Žleb - záměr
6Dotace do sociální oblasti, oblasti sportu a kultury v roce 2021
ZM21030601Dotace statutárního města Děčín do sociální oblasti a na podporu rodiny nad 50.000,00 Kč
ZM21030602Žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč pro sportovní subjekty na činnost v roce 2021
ZM21030603Žádosti o dotace nad 50.000,00 Kč v oblasti kultury v roce 2021
7Informace o činnostech orgánů města
ZM21030701Informace o činnostech orgánů města
8Návrhy zastupitelů města
9Diskuse s občany
10Dotazy a informace členů zastupitelstva