Třídění odpadu

Dobrý den, nevím jak v jiných částech Děčína, ale v Bynově je počet kontejnérů na tříděný odpad značně podhodnocen. V různých článcích se lze dočíst, že je možné vytřídit až 80% odpadu, tomuto však neodpovídá počet ani kapacita kontejnerů, dá se říci že je to přesně naopak do kontejnerů na tříděný odpad se vejde tak 20% toho co se vyhodí. Budu konkrétní v ulici Rudolfova máme jedne kontejner na sklo, jeden na plast a jeden na papír. Zatímco před panelákem stojí 4 velké velkých černé popelnice a každý rodinný dům má svoji jednu až dvě malé, plus někteří mají i hnědou na bioodpad, bioodpad z vaření, ale nemůže třídit nikdo z paneláku.  A teď dotaz, je v plánu nějaká změna koncepce? Nebo se zas časem dočteme jen stesk jak lidé dostatečně netřídí a jaké jsou rezervy, přitom lidé by i třídily pokud by bylo kam.  Předem děkuji za odpověď.
Zveřejněno před 2 měs. 
#103375 zobrazení

1 odpověď

Dobrá den,

Objem a počet nádob na SKO je počítán na osobu/týden/daný objekt s trvalým pobytem na území města. Nádoby na separovaný odpad jsou umisťovány dle konkrétních podmínek a potřeb dané lokality. Pokud jsou kapacity separačních nádob v lokalitě nedostačující, je v možnostech občana vznést podnět k jednání o jejich navýšení. V rámci řízení o navýšení/snížení nádob jsou pak mj. tyto podněty zohledňovány potřeby v jednotlivých lokalitách optimalizovány.

Nádoby na bioodpad jsou přistavovány na č. popisné na základě podané žádosti a potřeb občanů. Občané žijící v objektu s č. popisným na území našeho města (tzn. i v panelovém domě) mají stejná práva i podmínky. Sběr bioodpadu má svá specifika, ať už ve sběru i v následném využití. Je nezbytné, aby nedocházelo ještě před odvozem k jeho znehodnocení. V současné době je realizován v Teplicích pilotní projekt, který umožňuje třídění bioodpadu i u nájemních domů, tedy i na sídlištích. Město by rádo obdobný projekt realizovalo i v Děčíně.

V současné době se zpracovává vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství za r. 2020. jehož výsledky budou implementovány do připravované nové obecně závazné vyhlášky města Děčín o stanovení obecního systému odpadového hospodářství. Město Děčín připravuje kompletní novou dlouhodobou strategii v odpadovém hospodářství. Nejen, že musí reagovat na aktuální situaci ve městě, ale zároveň musí nakládání s odpady přizpůsobit nové legislativě, která jednoznačně nastavila směr snižování objemu odpadů měst a obcí v souvislosti s připravovaným koncem skládkování do roku 2030 včetně podpory dalšího využití odpadu, např. energetického.

 

Odbor komunikací a dopravy

Odpovězeno před  2 měs. 

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top