V neděli 26.9. v 9:00 hodin proběhne v Boleticích v areálu společnosti CHEMOTEX Děčín a.s., taktické cvičení složek IZS. Námětem cvičení je záchrana osob v případě úniku nebezpečných látek.
30.04.2013 - 09:30

Město vyhlásilo záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Autor:
ilustrační foto ilustrační foto foto:tapety-na-plochu.ic.cz

Statutární město Děčín vydalo Nařízení města č. 1/2013, kterým se vyhlašuje záměr zadat nové zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Děčín na období 10 let s platností od 01.01.2015 do 31.12.2024. Toto nařízení je aktuálně umístěno na elektronické úřední desce. Po uplynutí lhůty 30 dní bude umístěno ve složce dokumenty – právní předpisy – platné právní předpisy statutárního města Děčín.

V termínu do 31.10.2013 mohou všechny fyzické a právnické osoby, které jsou vlastníky lesa o výměře menší než 50 ha v katastrálních územích na území obce s rozšířenou působností města Děčín oznámit písemně Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV, své hospodářské záměry a požadavky na zpracování nových lesních hospodářských osnov. Své záměry a požadavky na zpracování osnovy mohou fyzické a právnické osoby podat také osobně na Odbor životního prostředí Magistrátu města Děčín, ul. 28. října. 1155/2, Děčín 1. Tyto záměry, připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat i jeho odborný lesní hospodář. Osnova slouží jako nástroj pro zjištění stavu lesa pro vlastníky lesa a pro výkon státní správy lesů. Osnova bude kromě popisu stavu lesa obsahovat i doporučující hospodářská opatření. Vlastník lesa, pro kterého bude zpracována osnova, ji obdrží na vyžádání na Odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín proti písemnému potvrzení o jejím převzetí. V případě dotazů kontaktujte prosím Bc. Kateřinu Svitákovou, referentku Odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín (tel: 412 591 471, mob: 777 454 411).

 

Počet zobrazení: 552
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top